Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Szukaj

Validating credentials, please wait...
 • Kontakt +48 032 426 75 13

 • Mobile +48 609540075 Mobile +48 609540079

Home

Usługi

Usługi

Usługi

Firma INSTRUKTOR Leszek Misala wykonuje usługi z zakresu:

 • Szkolenia pracowników w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego,
 • Szkolenia okresowe pracowników fizycznych, administracyjno – biurowych,
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z pokazem użycia gaśnic i innych środków przeciw pożarowych,
 • Szkolenia podstawowe i okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji BHP,
 • Sporządzanie protokołów, dokumentacji, rejestrów wypadkowych,
 • Opracowywanie ryzyka zawodowego pracowników na stanowiskach pracy,
 • Przygotowanie regulaminu pracy, płacy oraz dni dodatkowych wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym,
 • Wykonywanie nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej.

WDRAŻANIE SYSTEMÓW GMP, GHP, HACCP, DDD

Przygotowania, opracowania, wdrożenia kompleksowej dokumentacji dotyczącej:

 • GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna,
 • GHP – Dobra Praktyka Higieniczna,
 • HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli,
 • DDD – Zabezpieczenia Zakładu w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji,
 • Szkolenia kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami, pracowników fizycznych z zakresu HACCP, GMP, GHP,
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej dopuszczenia środków transportu do przewozu artykułów spożywczych według przepisów i dyrektyw UE w zakresie HACCP,
 • Nadzór nad zakładem, sprawdzanie-nadzorowanie dokumentowania i prowadzenia zapisów CCP (Krytycznych Punktów Kontrolnych), CP (Punktów Krytycznych),
 • Stała pomoc i dyspozycyjność w ramach wdrażanego systemu HACCP,
 • Telefoniczne konsultacje w sprawach dotyczących systemu HACCP przy wdrożeniu,
 • Dyspozycyjność w razie kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej lub Powiatowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego lub Powiatowego w zakresie w/w prac przy opracowaniu księgi HACCP.

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI W ZAKRESIE DDD

 • Zabezpieczenie zakładu w zakresie Deratyzacji ( wyposażenie standardowe w stacje deratyzacyjne, preparat, atesty, monitoring, protokoły w zakresie zawartej umowy),
 • Zabezpieczenie zakładu w zakresie dezynsekcji przeciw owadom,
 • Wykonanie zabiegu dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych przeciw bakteriom, wirusom, grzybom,
 • Montaż stacji deratyzacyjnych oraz zabezpieczenie zakładu przeciw owadom latającymi, montaż stacji monitoringowych na owady biegające,
 • Opracowanie procedury Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z dyrektywami dotyczącymi systemów HACCP,

MIĘDZYNARODOWY KURS RATOWNIKÓW PRZEDMEDYCZNYCH CPR(BLS) & AED – PRIMARY & SECONDARY CARE FOR ADULT/CHILD/INFANT EMERGENCY FIRST RESPONSE

KURS RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ I UŻYWANIA AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW ZEWNĘTRZNYCH PIERWSZA I DRUGORZĘDNA POMOC PRZEDMEDYCZNA WOBEC DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT

Kurs przeznaczony jest dla:

Wszystkich zainteresowanych pierwszą pomocą przedmedyczną. Szczególnie polecamy nasze kursy pracownikom instytucji państwowych i samorządowych, pracownikom placówek użyteczności publicznej, pracownikom supermarketów, średniemu personelowi nadzoru w zakładach pracy, nauczycielom, instruktorom dyscyplin sportu i form rekreacji, opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych, pracownikom socjalnym, opiekunom dzieci i młodzieży, rodzicom, wszystkim, którzy jadą do pracy poza granice kraju – szczególnie w charakterze opiekunek/ów dzieci i młodzieży.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

 • Maksymalnie 12 osób w przypadku szkolenia prowadzonego przez 1 instruktora.
 • Maksymalnie 24 osób w przypadku szkolenia prowadzonego przez 2 instruktorów lub 1 instruktora EFR i 1 kwalifikowanego asystenta.

MIEJSCE SZKOLENIA

 • Szkolenie może być prowadzone w naszych salach szkoleniowych w Rybniku lub w salach szkoleniowych zleceniodawcy.

POSIADANE ZASOBY DYDAKTYCZNE

 • Laptop i rzutnik multimedialny do prezentacji, filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, sprzęt medyczny do ćwiczeń, fantomy, defibrylator AED – ćwiczeniowy.

CZAS TRWANIA KURSU

 • Dwa dni

FORMA KURSU

 • Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak :prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy.

PROGRAM KURSU

 • ocena miejsca zdarzenia
 • korzystanie z środków ochrony osobistej
 • ocena wstępna poszkodowanego (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa (jeden ratownik – poszkodowany jest osobą dorosłą, dzieckiem lub niemowlęciem)
 • używanie Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (jeden ratownik – poszkodowany jest osoba dorosłą, dzieckiem lub niemowlęciem)
 • bezpieczna pozycja ułożenia poszkodowanego (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • pomoc przy zadławieniach (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko lub niemowlę)
 • postępowanie przy poważnych krwotokach
 • postępowanie przy wstrząsie
 • postępowanie przy urazach kręgosłupa
 • oszacowanie obrażeń
 • oszacowanie choroby
 • bandażowanie
 • usztywnianie przy złamaniach i zwichnięciach
 • łańcuch przeżycia

CENA KURSU

 • Cena kursu wynosi 350 zł za osobę. Dla grup powyżej 5 osób cena wynosi 300 zł za osobę, dla grup powyżej 10 osób cena wynosi 270 zł za osobę.
  Istnieje możliwość negocjacji cen!!!

CENA ZAWIERA

 • zajęcia na kursie (program zgodny z najnowszymi wytycznymi ILCOR)
 • książka w segregatorze
 • certyfikat międzynarodowy w formie karty plastikowej wydany przez Emergency First Response w Bristolu
 • dyplom w języku angielskim na druku Emergency First Response w Bristolu, podpisany przez Instruktora przeprowadzającego kurs
 • kawa, herbata
 • dodatkowe materiały i skrypty
 • Oferujemy również szkolenia zgodne z wytycznymi:

Europejskiej Rady Resuscytacji:

Szkolenie obejmujące wstępną pomoc przedmedyczną dorosłych, dzieci i niemowląt (resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora, postępowanie przy wstrząsie, krwotoku, przy urazach kręgosłupa, przy zadławieniach) oraz dodatkową pomoc przedmedyczną dorosłych, dzieci i niemowląt (ocena obrażeń poszkodowanego, ocena chorego, bandażowanie i opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn). Cena wynosi 120 zł/osoba (przy grupach powyżej 10 osób 80 zł/osoba). Cena zawiera materiały dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy

Szkolenie obejmujące wstępną pomoc przedmedyczną dorosłych i dzieci (resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora, postępowanie przy wstrząsie, krwotoku, przy urazach kręgosłupa, przy zadławieniach) oraz dodatkową pomoc przedmedyczną dorosłych i dzieci (ocena obrażeń poszkodowanego, ocena chorego, bandażowanie i opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn). Cena wynosi 100 zł/osoba (przy grupach powyżej 10 osób 65 zł/osoba). Cena zawiera materiały dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy

Szkolenie obejmujące wstępną pomoc przedmedyczną dorosłych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora, postępowanie przy wstrząsie, krwotoku, przy urazach kręgosłupa, przy zadławieniach). Cena wynosi 80 zł/osoba (przy grupach powyżej 10 osób 50 zł/osoba). Cena zawiera materiały dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy

A ponadto:

OZONOWANIE, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA

Czym jest ozon?

Ozon jest alotropową odmianą tlenu występującą we wszystkich stanach skupienia. W stanie gazowym jest niebieskim gazem o charakterystycznym, ostrym zapachu przypominającym dwutlenek siarki i chlor. Ozon w naturze powstaje podczas wyładowań elektrycznych w czasie burzy, charakterystyczny zapach powietrza jest wynikiem obecności ozonu w powietrzu. Ozon ma bardzo silne właściwości utleniające, co bezpośrednio wynika z jego wysokiego potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (2,07 V). Okres połowicznego rozpadu ozonu w temperaturze pokojowej wynosi ok. 30 min. Ozon rozpuszczony w wodzie o pH poniżej 7 nie reaguje z wodą i jest obecny w formie cząsteczkowej. Wzrost pH prowadzi do rozpadu związku do wysoko reaktywnych form, jakimi są wolne rodniki (np. rodnik hydroksylowy °OH). Blisko połowa ozonu wprowadzonego do wody o pH 8 rozpada się w ciągu 10 min do tlenu i produktów przejściowych.

Podstawowa metoda otrzymywania ozonu polega na zastosowaniu wyładowań elektrycznych (zwłaszcza cichych, koronowych, powierzchniowych) w urządzeniach zwanych ozonatorami lub generatorami ozonu z czystego tlenu dostarczanego z butli (stężenie ozonu 6%) lub z odpowiednio przygotowanego powietrza (stężenie ozonu 1-3%, np. ma to zastosowanie w zakładach przetwórstwa spożywczego). Generatory ozonu rozprowadzane przez formę ECO-OZON P.H.U. działają w oparciu o ujemne wyładowania koronowe z wykorzystaniem otaczającego go powietrza.

Dezynfekcyjne działanie ozonu

Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze wykazuje w stężeniu ok. 13ƒĘg/dm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Progowym stężeniem od którego zaczyna się dezynfekcja i deakaryzacja jest wartość 1 g ozonu na 10m3 pomieszczenia.

Działanie:

Ozon w środowisku wodnym może reagować z różnymi substancjami wg dwóch wspołistniejących ze sobą mechanizmow. Pierwszy to bezpośrednie oddziaływanie ozonu cząsteczkowego, a drugi to reakcje pośrednie, gdzie występują wtórne produkty utlenienia (rodniki), powstałe z jego rozpadu w wodzie. W komórkach bakteryjnych pierwszym miejscem ataku są zewnętrzne struktury komórkowe. Ozon reaguje z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi zawartymi w lipidach błony komorkowej – powoduje rozpad cząsteczek nienasyconych kwasów tłuszczowych. Następuje wypływanie składnikow wewnątrzkomórkowych do środowiska zewnętrznego oraz liza komórek drobnoustrojow. Drugim miejscem ataku są wewnętrzne składniki komórek bakteryjnych.

Ozon dyfunduje do wnętrza komórki i reaguje z jej składnikami – głównie z zasadami purynowymi i pirymidynowymi budującymi nukleotydy. W reakcję wchodzą także aminokwasy zawarte w białkach zarówno strukturalnych, jak i enzymatycznych.

Bardzo silne zdolności utleniające sprawiają, że podatne na działanie ozonu są bakterie Gram-dodatnie (np. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis), bakterie Gram-ujemne (np. Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruqinosa, Salmonella typhimurium, Escherichia coli), wirusy, drożdże (np. Candida parapsilosis, Candida tropicalis), spory (np. Bacillus cereus) oraz komórki wegetatywne. Bakterie są bardziej wrażliwe niż drożdże czy grzyby, Gram-dodatnie bakterie są bardziej podatne na działanie ozonu od Gram-ujemnych, spory są mniej wrażliwe niż komórki wegetatywne.

Ozon jest gazem draąniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymow komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2ƒĘg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bole głowy. Należy unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanym ozonowaniu. Jeżeli jest taka konieczność (np. ozonowanie pomieszczenia z przebywającą tam osobą niepełnosprawną) należy zakupić w sklepie z artykułami BHP odpowiednią maskę z atestowanym wkładem węglowym. W zastosowaniu profesjonalnym używa się stężeń od 0.01 ppm do 3 ppm. Oznacza to tyle, że jeżeli osiągnie się takie stężenie ozonu w pomieszczeniu jest ono dezynfekowane. Wtedy czas dezynfekcji liczy się pół godziny. Rozrzut taki jest spowodowany różną reakcją patogenów na ozon. Różnice wynikają też z celu ozonowania:

 • 1. Dezodoryzacja – niszczenie zapachów, odświeżanie powietrza;
 • 2. Deakaryzacja – odgrzybianie, niszczenie pleśni i zarodnikow grzybów;
 • 3. Dezynfekcja – niszczenie bakterii, wirusów, roztoczy (alergenów i patogenów) oraz trudno usuwalnych zapachów typu uryna, kadaweryna, stęchlizna, spalenizna;
 • 4. Sterylizacja lub stabilizacja stężenia patogenów – dotyczy laboratoriów naukowych;

Wykorzystanie ozonu w codziennym życiu w i biznesie

Właściwości ozonu są wykorzystywane w sektorze usług zarówno dla biznesu jak i dla odbiorcy indywidualnego.

 • 1. Odgrzybianie i dezynfekcja wnętrz i klimatyzacji samochodowej:

Klimatyzację samochodową powinno się odgrzybiać przynajmniej raz na rok, co roku powinno się także uzupełniać niedobór środka chłodniczego. Rozwój bakterii i grzybów następuje w bardzo krótkim czasie. Szczególnie, gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury. Kratki wentylacyjne i zewnętrzne przewody stanowią idealne miejsce dla grzybów i bakterii. W sytuacji zagrzybienia klimatyzacji samochodowej często wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach. Najgorsze są jednak niewidoczne skutki jakie niesie ekspozycja na grzyby osób znajdujących się w aucie. Jest to tym bardziej znaczące, gdyż w samochodzie spędzamy kilka godzin dziennie. Wdychanie zarodników grzybów wywołuje osłabienie układu krwionośnego i oddechowego, zwiększa zachorowlność na choroby nowotworowe. Nie trzeba wspominać, że przebywanie w zagrzybionym samochodzie osób cieriących na alergię jest szczególnie niekorzystne dla zdrowia.
Korzyści jakie zyskujemy z ozonowania samochodów:

 • – całkowitą likwidację grzybów i pleśni
 • – dezynfekcję wnętrza auta -likwidacja wirusów i in. patogenów
 • – odświeżenie wnętrza samochodu- pozbędziesz się przykrych zapachów np. stęchlizny, nikotyny

 

 • 2. Odgrzybianie i dezynfekcja pomieszczeń mieszkalnych i biurowych:

Najbardziej korzystne dla rozwoju bioaerozolu w pomieszczeniach warunki to:

1. Dla roztoczy: szczególnie jeżeli warunki środowiskowe wynoszą odpowiednio: wilgotność względna (RH) 60-80% i temperaturę (T) 20-25°C, ponad to warunki środowiskowe należy rozpatrywać łącznie i często stanowią one w całości pozytywny wynik dla rozwoju roztoczy, tak jak poniżej;

2. Dla grzybów i pleśni: połączone warunki wysokiej wilgotnosci z brakiem właściwej wentylacji, podłoże biologiczne (żywność, odpadki organiczne, tapety, kleje, materace)

Szczególnie w sytuacjach np. po zalaniu pomieszczeń, przy niewłaściwej wentylacji budynków, wadliwej instalacji wodno-kanalizacyjnej, bogatym wyposażeniu pomieszczenia w sprzęty, na których może gromadzić się kurz np.koce, dywany, materace, liczne rośliny. Symptomami dolegliwości wynikającymi z zagrzybienia i zbytniego rozwoju bioaerozolu są:

 • – zapalenie błony śluzowej nosa z objawami kataru siennego
 • – astma
 • – podwyższona temperatura, dreszcze, bóle mięśniowe
 • – alergiczne stany zapalne pęcherzyków płucnych
 • – stany zapalne skóry
 • – migreny
 • – w przewlekłych stanach: choroby układu oddechowego, krwionośnego, choroby skóry, choroby nowotworowe, alergia

Polecamy ozonowanie w:

 • – gabinetach lekarskich i stomatologicznych
 • – gabinetach weterynaryjnych
 • – pomieszczeniach hodowlanych psów, kotów i in.małych zwierząt
 • – gabinetach kosmetycznych
 • – fitnesklubach, siłowniach, szatniach
 • – pomieszczeniach spożywczych, chłodniach
 • – hurtowniach spożywczych i zakładach przetwórczych
 • – pomieszczeniach hotelowych, kempingach
 • – pomieszczeniach przeznaczonych dla przedszkoli i żłobków
 • – wnętrzach pojazdów samochodowych, w tym taksówek, samochodów chłodni
 • – archiwach

Korzyści jakie zyskujemy z ozonowania pomieszcze.:

 • – zmniejszenie lub całkowita eliminacja dolegliwości związanych z alergią wziewną dzięki okresowemu ozonowaniu pomieszczeń alergików- poprzez zmniejszenie ekspozycji na alergeny i in.patogeny np.ozonowanie mieszkań, przedszkoli, żłobków, biur bez centralnych rozwiązań do dezynfekcji klimatyzacji
 • – usuwanie zagrzybienia pomieszczeń (uprzednio należy usunąć przyczynę powstawania grzybów np. wykonać osuszanie pomieszczeń)
 • – odświeżenie powietrza w pomieszczeniach i usunięcie zapachów np. nikotyny, potu.

 

 • 3. Likwidacja przykrych i trudnych do usunięcia zapachów.

Dotyczy to zapachu nikotyny, ale przede wszystkim odorów typu: uryna, kadaweryna, spalenizna, stęchlizna, zapach paliwa. Ozonowanie składa się z wielu cykli ozonowania przeprowadzanego naprzemiennie z wietrzeniem pomieszczenia. Zastosowanie:

 • – renowacja szczególnie zaniedbanych mieszkań
 • – usuwanie zapachów odzwierzęcych z mieszkań, hoteli dla zwierząt
 • – dezynfekcjai odświeżanie przestrzeni ładunkowych aut transportowych

Korzyści jakie zyskujemy z ozonowania mającego na celu usunięcie zapachów:

 • – trwałe usunięcie odorów
 • – jednoczesna pełna dezynfekcja i deakaryzacja pomieszczeń

 

 • 4. Zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym.

Ozonowanie przedłuża trwałość warzyw i owoców. Jest metodą konserwacji produktów spżywczych,która nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumenta i która nie powoduje powstawania wzrostu odporności bakterii i wirusów.

Polecamy ozonowanie:

 • – pełnej kubatury magazynów
 • – palet, urządzeń i pojemników do przechowywania owoców i warzyw
 • – warzyw i owoców

Korzyści jakie zyskujemy z ozonowania produktów spożywczych:

 • – przedłużenie trwałości produktów
 • – zmniejszenie ilości odpadów podczas przechowywania produktów
 • – polepszenie warunków przechowalniczych

Dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja

Dezynsekcja
– Niszczenie środkami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi owadów, a także innych stawonogów szkodliwych ze względów sanitarnych.
Dezynfekcja
– Niszczenie środkami chemicznymi lub fizycznymi drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych.
Deratyzacja
– Zwalczanie szkodliwych gryzoni (szczurów, myszy) w pomieszczeniach środkami mechanicznymi (pułapki), chemicznymi (trucizny) i in.
Dezodoryzacja
– usuwanie niepożądanych zapachów.

Naszym Klientom oferujemy:

 • 1. Kompleksową obsługę zakładów w zakresie utrzymania higieny sanitarnej, odkażania, zwalczania szkodliwych owadów, odszczurzania.
 • 2. Opracowanie i wdrożenie kompletnego programu (procedur) zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami wraz z dokumentacją oraz jego realizację i nadzór.
 • 3. Stałą ochronę i zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami.
 • 4. Kompleksowe zabiegi dezynsekcji i deratyzacji. Tępienie owadów i gryzoni w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych.
 • 5. Zwalczanie uciążliwych owadów na terenach otwartych (odkomarzanie, likwidacja gniazd os, szerszeni).
 • 6. Zabiegi dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń.
 • 7. Fumigację obiektów i produktów zbożowo-mącznych.
 • 8. Zabezpieczenie obiektów przed ptakami.